CRITERII DE ADMITERE: 

I. PROBĂ DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru o limbă de circulaţie internaţională
- pentru candidaţii care nu au depus Certificat de competenţă lingvistică;


1. Citirea unui scurt text în limba străină, comentarea textului, răspunsuri la întrebările referitoare la text
(verificarea aptitudinilor de citire, înţelegere, vorbire liberă)


2. Prezentarea orală a temei propuse pentru studiile doctorale (3-5 minute) (verificarea aptitudinii de vorbire şi a cunoaşterii vocabularului de specialitate)
Candidaţii sunt rugaţi să pregătească un rezumat scris al proiectului  în limba străină (2-5 pagini, caractere Times New Roman 12, distanţă 1,5) care se predă la începutul examenului.

Obs. Se recunosc următoarele tipuri de certificate:
Engleză: Cambridge (FCE, CAE, CPE); TOEFL (590-667 p. la testul scris, 230-300 p. la testul electronic; IELTS Academic (nivelul 7); Franceză: DALF, DHEF, DELF, TCF (nivelul 400 p.), TCI (nivelul 800 p.), CCIP; Germană: ZMP, ZOP, TestDaF, Sprachdiplom der KMK, ECL (Stufe C und D); Italiană: CELI (nivelul 3, 4, 5), CILS (nivelele 3, 4); Spaniolă: DELE (nivelul DSLE), CBEN, CSEN.

II. COLOCVIU;
- verificarea culturii teatrale, a  preocupărilor ştiinţifice şi a  aptitudinilor de cercetare;
- prezentarea temei propuse pentru teza de doctorat.


Informații suplimentare:
UNIVERSITATEA DE ARTE
TÂRGU-MUREŞ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM
540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6
Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281
E-mail: uat@remove-this.uat.ro
Website: www.uat.ro