CRITERII DE ADMITERE

CRITERII DE ADMITERE:  

 

A.    Specializarea ARTELE SPECTACOLULUIACTORIE

B.    Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – PĂPUȘI-MARIONETE


ETAPA 1. (probă practică): se notează cu admis/respins 

Testarea aptitudinilor muzicale şi ritmice şi prezentarea unor versuri, din repertoriul candidatului.

Proba se desfăşoară astfel:

a.) Candidatul va cânta şi va dansa pe o melodie din propriul repertoriu (sunt admise, la cererea candidatului, partituri de pian, înregistrări audio sau instrumente muzicale pentru acompaniament) şi va rezolva unele teste practice propuse de Comisia de examinare. Candidaţii vor susţine această probă în echipament de educaţie fizică;
b.) Candidatul va recita, la alegere şi la solicitarea comisiei, două-trei poezii din repertoriul personal.

ETAPA a 2-a (probă practică): 

Prezentarea unui monolog dintr-o piesă de teatru, a unor versuri şi a unei povestiri, la alegerea comisiei, din repertoriul candidatului; exerciţii de improvizaţie pe teme propuse de comisie.

Proba se va desfăşura astfel:

a). Candidatul va interpreta un monolog, la alegerea comisiei;
b). Candidatul va recita două-trei poezii şi va prezenta o povestire, la alegerea comisiei, din repertoriul personal;
c). Candidatul va improviza o scurtă scenă dramatică pe baza unei teme indicate de comisie printr-un bilet de examen.

Criterii de departajare în caz de medii egale: media obţinută la proba II, punctul a.)

N.B.: Candidaţii vor pregăti un repertoriu care va cuprinde un număr de şase poezii diferite ca gen (inclusiv fabule şi balade), două povestiri din literatura naţională şi universală şi două monologuri din dramaturgia naţională şi universală.

 

C. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – REGIE


ETAPA 1 (a).-oral şi b).-scris) se notează cu admis/respins
a). Probă de aptitudini şi cunoştinţe de cultură; testarea spiritului de observaţie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare şi a capacităţii de a sugera o acţiune dramatică; cunoştinţe din domeniul teatrului, artei şi literaturii; recitarea unei poezii la alegerea candidatului;
b). Analiza unei opere dramatice din repertoriul de concurs; transpunerea în imagini scenice a unui fragment din această operă.

ETAPA a 2-a, practic
Realizarea  scenică a unui fragment dintr-o piesă cuprinsă în repertoriul de concurs.
          N.B. Candidaţii vor pregăti un repertoriu care va cuprinde un număr de piese de teatru din dramaturgia naţională şi universală, comunicate candidaţilor prin avizier.
Criterii de departajare în caz de medii egale:
•    Media obţinută la Etapa a II-a.
Repertoriul de concurs:
1. I.L. Caragiale: „O scrisoare pierdută”
2. Camil Petrescu: „Suflete tari”  
3. W. Shakespeare: „Romeo şi Julieta”
4. J.B. Molière: „Avarul”
5. C. Goldoni: „Slugă la doi stăpâni”
6. A.P. Cehov: „Pescăruşul”
7. A. Miller: „Moartea unui comis-voiajor”
8. E. Ionescu: „Cântăreaţa cheală”
Criterii de departajare în caz de medii egale: Nota acordată pentru transpunerea pe scenă a unui fragment scurt.

 

D. Specializarea SCENOGRAFIE-EVENIMENT ARTISTIC

ETAPA 1: eliminatorie - se notează cu admis/respins 

- testarea pregătirii plastice şi a fanteziei creatoare 

a) Realizarea unei compoziții în culoare, pe marginea unei teme alese de comisia de admitere (5 ore)

b) 6 crochiuri după model viu (6x10 minute=1 oră)

ETAPA a 2-a:

Realizarea unor schiţe de decor și de costum la o temă dată pornind de la o piesă din repertoriul de concurs (3 ore).

Repertoriul de concurs: 

1. I.L. Caragiale: „O scrisoare pierdută” 

2. Camil Petrescu: „Suflete tari”  

3. W. Shakespeare: „Romeo şi Julieta” 

4. J.B. Molière: „Avarul” 

5. C. Goldoni: „Slugă la doi stăpâni” 

6. A.P. Cehov: „Pescăruşul” 

7. A. Miller: „Moartea unui comis-voiajor” 

8. E. Ionescu: „Cântăreaţa cheală” 

N.B.: Candidaţii vor depune în dosarul admiterii și o mapă conținând lucrări personale (min. 10 lucrări)

Tehnici de execuție admise la examenul de admitere: creion, cărbune, tuș, tempera, acuarele, culori acrilice, carioca, creioane colorate, pasteluri, tehnici mixte.

Planșetele, caprele de atelier și hârtia de desen vor fi asigurate de universitate.

 

E. Specializarea TEATROLOGIE 

- media examenului de bacalaureat - pondere 75%

- colocviu de cultură teatrală - analiza la prima vedere a unei secvențe dintr-un spectacol de teatru - pondere 25%

 

F. Specializarea MUZICĂ

ETAPA 1 (oral): se notează cu admis/respins
Aptitudini muzicale. Verificarea auzului, ritmului şi memoriei muzicale: redarea şi recunoaşterea unor intervale şi acorduri cântate la pian; redarea unui ritm dat; redarea unui fragment melodic cântat la pian

ETAPA a 2-a  (scris/oral) - pondere 75%
a.Solfegiu la prima vedere: citirea la prima vedere a câte unui solfegiu de 12-14 măsuri, în cheile Sol şi Fa, în măsuri de 2, 3 sau 4 timpi, în tonalităţi cu până la 4 alteraţii inclusiv.
b.Proba de canto: Interpretarea vocală (fără acompaniament) a unei piese la libera alegere a candidatului
c.Proba de instrument:  Interpretarea unei piese la un instrument (instituţia pune la dispoziţie doar pian).
d.Teoria muzicii (scris)
Se verifică cunoştinţele de ritm, metru muzical, tonalitate, intervale muzicale, acorduri

BIBLIOGRAFIE:
- Victor Giuleanu: Tratat de Teoria Muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986
- Victor Giuleanu: Manualele de Teoria Muzicii și Solfegiu clasele IX-XII.

Criterii de departajare în caz de medii egale: media obtinută la Etapa a 2 -a, proba d.)

Media de bacalaureat: pondere 25%

 

 

Informații suplimentare:
UNIVERSITATEA DE ARTE
TÂRGU-MUREŞ
540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6
Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281
E-mail:uat@uat.ro
Website: www.uat.ro