Masă rotundă în cadrul proiectului “Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România”

vineri, 29 noiembrie 2019, ora 11.00 la Institutul de Cercetări Teatrale Și Multimedia din cadrul Universităţii de Arte Târgu Mureș

Vineri, 29 noiembrie 2019, Universitatea de Arte din Tîrgu Mureş în parteneriat  cu Asociaţia ARES’EL din Ploieștianunţă organizarea mesei rotunde în cadrul proiectului “Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România”, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitatea Administrativă 2014-2020, Componenta 1 CP2/ 2017 – Creșterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

 

Acest eveniment este destinat ONG-urilor și partenerilor sociali care activează în domeniul egalității de șanse și nediscriminării, educație, tineret, voluntariat și reprezentanți ai autorităților publice relevante pentru propunerea și promovarea politicilor de combatere a discriminării etnice în educație.

 

Scopul mesei rotunde este de promovare și acceptare a politicii publice alternative elaborată în cadrul proiectului și de asigurare a accesului egal la educație pentru persoanele aparținând minorităților etnice din România.

 

Evenimentul va avea loc vineri, 29 noiembrie 2019,ora 11.00la Institutul de  Cercetări Teatrale Și Multimedia din cadrul Universităţii de Arte Târgu Mureș,  strada Mihai Eminescu nr.9, Târgu Mureș.

 

 Expert PP, Marius – Dan Cioclov

 

Coord.tehnic M1, Adriana Boantă

 


Contact:

e-mail: adriana.artdesign@gmail.com

 

e-mail: secretariat.asociatia_aresel@yahoo.com

 

tel: 0730 046 537