Hotărârea nr.13 din 10.03.2020

Având în vedere:   A) Situația epidemiologică actuală privind infecția cu Covid 19 și hotărârea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;   B) Riscurile potențiale pe care le prezintă mediul universitar din domeniul teatrul și artele spectacolului (coregrafie, actorie etc.)

Consiliul de Administrație al Universității de Arte din Târgu Mureș hotărăște:

 

Art.1. În perioada 11-31 martie 2020 se suspendă, în totalitate, activitatea didactică cu studenții.

 

Art.2. Cursurile teoretice vor fi ținute prin metode alternative de predare (on-line, skype, pe platforma de e-learning etc.).

 

Art.3. Cursurile practice, atelierele și seminariile care nu pot fi ținute prin metode alternative de predare vor fi recuperate ulterior.

 

Art.4. Toate evenimentele ( piesele de teatru, conferințe, lansări de carte, workshop-uri, festivaluri, dezbateri etc.) care erau programate pentru luna în curs, vor fi anulate.

 

Art.5. Deplasările cadrelor didactice în zone cu risc epidemiologic și mobilitățile studențești de tip outcoming și incoming se suspendă.

 

Art.6. Serviciile administrative vor lua măsuri de urgență pentru intensificarea măsurilor profilactice specifice.

 

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează decanii Facultății de Arte și șefii de departamente.

 

 

 

 

 

Rector,

 

Prof.univ.dr.habil Sorin Crișan