Conducerea Universității de Arte din Târgu-Mureș

STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE ÎN UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ


Rector:

Prof.univ.dr.habil. Sorin Crișan

(OMENCS nr. 3065/13.01.2016)


Prorector:

Prof.univ.dr. András BalásiMembrii Senatului:


1. Conf.univ. dr. Magdalena FLOREA – președintele Senatului

2. Prof.univ.dr.habil. Sorin-Ion CRIȘAN

3. Prof.univ.dr. Oana-Veronica LEAHU

4. Prof.univ.dr.habil. Cristian STAMATOIU

5. Prof.univ.dr.habil. Ildikó UNGVÁRI ZRÍNYI

6. Prof.univ.dr. András BALÁSI

7. Prof. univ. dr. Anna KÓS

8. Prof.univ.dr. Carmen MIHĂESCU

9. Conf.univ.dr. Zsolt HARSANYI

10. Conf.univ.dr.habil. Daniela LEMNARU

11. Conf.univ.dr. Tünde MOLNÁR

12. Conf.univ.dr. József BARTHA

13. Monica Beca, student

14. Bugnár Szidónia, student

15. Cătălina Mihăilă, student

16. Hunor Fekete, student


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


Prof.univ.dr.habil. Sorin CRIȘAN - rector

Prof.univ.dr. András BALÁSI - prorector

Prof.univ.dr. Oana LEAHU-  Decan

Prof.univ.dr. Anna KÓS – Decan

Ec. jr. Levente SIPOS - Director General Administrativ

Cătălina MIHĂILĂ- student

Szidónia BUGNÁR - student

 

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Decan: Prof.univ.dr. Oana LEAHU


Consiliul Facultății de Arte în limba română:

1. Prof.univ.dr. Oana LEAHU

2. Prof.univ.dr.habil. Cristian STAMATOIU

3. Prof.univ.dr. Carmen MIHĂESCU

4. Conf.univ.dr. Magdalena FLOREA

5. Conf.univ.dr.habil. Daniela LEMNARU

6. Conf.univ.dr. Radu OLĂREANU

Student: 

Loredana DRUHORA, anul II – doctorand, Arta actorului

Monica BECA – student Pedagogie muzicalăDepartamentul de Teatru și Arte vizuale 

Conf.univ.dr. Daniela LEMNARU – Director de Departament


Consiliul Departamentului:

1. Prof.univ.dr. Oana LEAHU

2. Conf.univ.dr. Magdalena FLOREA

3. Conf.univ.dr.habil. Daniela LEMNARU

4. Conf.univ.dr. Radu OLĂREANU

5. Lect.univ.dr. Adriana BOANTĂ


Departamentul de Muzică

Prof.univ.dr. Carmen MIHĂESCU – Director de Departament 


Consiliul Departamentului:

1. Prof.univ.dr. Carmen MIHĂESCU

2. Conf.univ.dr. Ramona PREJA

3. Lect.univ.dr. Traian PENCIUC


FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ

Decan: Prof.univ.dr. Anna KÓS


Consiliul Facultății de Arte în limba maghiară:

1. Prof.univ.dr.habil. Ildikó UNGVÁRI ZRÍNYI

2. Prof.univ.dr. Anna KÓS

3. Conf.univ.dr. Márta ELEKES

4. Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI

5. Conf.univ.dr. Ildikó COJIC

6. Lect.univ.dr. Kinga LUCA

Studenți:

  NAGY Norbert, anul III – studii de licență, Artele spectacolului – actorie

  FEKETE Hunor  – anul II – studii de licență, Pedagogie muzicală

Departamentul de Teatru, Arte vizuale și Științe ale Comunicării 

Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI – Director de Departament


Consiliul Departamentului:

1. Prof.univ.dr.habil. Ildikó UNGVÁRI ZRÍNYI

2. Prof.univ.dr. Anna KÓS

3. Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI

4. Lect.univ.dr. Kinga LUCA

5. Lect.univ.dr. Rozália MÁTHÉ


Departamentul de Muzică

Conf.univ.dr. Márta ELEKES – Director de Departament 


Consiliul Departamentului:

1. Conf.univ.dr. Márta ELEKES

2. Conf.univ.dr. Tünde MOLNÁR

3. Conf.univ.dr. Gyöngyvér MAKKAI


DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Director Departament: Prof.univ.dr.habil. Kinga BAKK-MIKLÓSI


Consiliul Departamentului:

Conf.univ.dr. Silvia Negruțiu

Lect.univ.dr. Traian MOLDOVAN

Lect.univ.dr. Iringó VARGANCSIK-THÖRIK 
Structurile şi funcţiile de conducere sunt rezultatul Hotărârii Senatului nr. 1/16.02.2016, pe baza alegerilor organizate în perioada 02.11.2015- 10.02.2016, în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş și cu H.G. nr. 580/2014, privind aprobarea structurii instituțiilor de învățământ superior.